Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prva pomoc / Ozljede i rane

Što su rane i na što su usmjereni postupci prve pomoći prilikom zbrinjavanja rana?

Rane su otvorene ozljede nastale djelovanjem mehaničke sile koja oštećuje kožu. Postupak kod pružanja prve pomoći je uvijek isti. Prvo zaustavljamo krvarenje nakon čega sprječavamo nastanak i širenje infekcije korištenjem sterilnih materijala te smanjujemo balove imobilizacijom.

Odaberi pitanje