Prometni znakovi / Znakovi opasnosti / Prometna nesreća

Prometna nesreća
Značenje

Označava blizinu dijela ceste na kojoj se dogodila prometna nesreća. Znak se izvodi najmanje s koeficijentom retrorefleksije razreda RA2. Znak postavljaju i uklanjaju djelatnici policije ili upravitelj, odnosno održavatelj ceste.

Odaberite znak: