Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni znakovi / Znakovi obavijesti za vođenje prometa / Potvrda smjera

Značenje

Označava potvrdu smjera kretanja nakon prolaza raskrižja. Znak sadrži nazive naseljenih mjesta, udaljenost u kilometrima do tih naseljena mjesta i broj ceste na kojoj se mjesto nalazi. Položaj oznake broja ceste je u sredini znaka iznad naziva naseljena mjesta, odnosno s njegove lijeve strane. Na znaku može biti ispisano najviše pet naziva naseljenih mjesta. Najudaljenije naseljeno mjesto se ispisuje uz gornji rub znaka, a najbliže uz donji rub znaka. Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znak postavlja. Znak se izvodi najmanje s koeficijentom retrorefleksije razreda RA2. Znak se postavlja u pravilu na udaljenosti najviše 500 m od posljednjeg priključka. Znak može sadržavati broj i oznaku ceste, »nacionalna auto oznaka« (C124) te simbol graničnog prijelaza.

Odaberite znak