Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni znakovi / Znakovi izričitih naredbi / Zabrana prometa za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu

Značenje

Označava cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima čija ukupna širina prelazi širinu označenu na prometnom znaku. Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa. Širina slobodnog cestovnog profila mora biti najmanje 0,40 m iznad širine naznačene na znaku.

Odaberite znak