Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni znakovi / Znakovi izričitih naredbi / Zabrana prometa za motocikle

Značenje

Označava cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet motociklima, motornim triciklima, lakim četverociklima i četverociklima.

Odaberite znak