Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni znakovi / Oznake na kolniku i drugim površinama / Prometne površine za posebne namjene-Autobusno stajalište

Značenje

Služe za obilježavanje mjesta namijenjenih isključivo za autobusna stajališta. Oznake H53 i H53-1 izvode se kada je autobusno stajalište izvedeno u ugibalištu, a H53-2 kada se stajalište izvodi na kolničkoj traci bez ugibališta.

Odaberite znak