Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni znakovi / Oznake na kolniku i drugim površinama / Polja za usmjeravanje prometa-Između dva prometna traka sa suprotnim smjerovima

Značenje

Označava polje za usmjeravanje prometa između dvije prometne trake sa suprotnim smjerovima.

Odaberite znak