Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni znakovi / Oznake na kolniku i drugim površinama / Polja za usmjeravanje prometa-Između dva prometna traka sa istim smjerovima

Značenje

Označava polje za usmjeravanje prometa između dvije prometne trake sa istim smjerovima. Oznaka se može izvoditi i za označavanje polja za usmjeravanje prometa na ulazno ili izlaznom kraku na autocesti, odnosno brzoj cesti.

Odaberite znak