Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni znakovi / Oznake na kolniku i drugim površinama / Natpisi na kolniku-Parkirališna površina namijenjena za bicikle ili motocikle

Značenje

Parkirališna povržina namijnjena za motocikle.

Oznaka se može izvesti samostalno.

Odaberite znak