Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni znakovi / Oznake na kolniku i drugim površinama / Mjesta za parkiranje-Motocikala, mopeda i bicikala

Značenje

Služe za obilježavanje prostora za parkiranje motocikla i mopeda (H62) te bicikala (H62-1). Parkirališne površine namijenjene za bicikle trebaju biti opremljene odgovarajućim napravama za parkiranje bicikala. Oznake se mogu izvoditi samostalno. Oznaka H62 izvodi se u kombinaciji sa stalnim prometnim znakom »parkiralište« (C39) uz dopunsku ploču E06-7, a oznaka H62-1 stalnim prometnim znakom »parkiralište« (C39) uz dopunsku ploču E06-10.

Odaberite znak