Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni znakovi / Oznake na kolniku i drugim površinama / Evakuacijska crta

Značenje

Označava stranu na kojoj se nalaze ulazi u evakuacijske prolaze odnosno sigurnosne izlaze iz tunela. Označava se cijelom dužinom tunela sa strane na kojoj se nalaze ulazi u evakuacijske prolaze odnosno sigurnosne izlaze iz tunela, crtom širine 50 cm u crvenoj boji (RAL 2002). Evakuacijska crta na oblozi tunela izvodi se tako da je donji rub crte na visini od 90 cm od razine pješačkog hodnika. Na bočnim zidovima tunela iznad evakuacijske crte označava se smjer i dužina do najbližeg sigurnosnog izlaza iz tunela.

Odaberite znak