Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni znakovi / Oznake na kolniku i drugim površinama / Crte usmjeravanja-Za označavanje promjene korisne površine kolnika

Značenje

Označava promjenu korisne površine kolnika na cesti. Dužina oznake ovisi o najvećoj dopuštenoj brzini na tom dijelu ceste.

Odaberite znak