Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni znakovi / Oznake na kolniku i drugim površinama / Crta zaustavljanja-Puna

Značenje

Označava mjesto ispred kojeg vozač mora zaustaviti vozilo. Ispred crte zaustavljanja može se na kolniku ispisati riječ »STOP« (H63) ili izvesti znak »STOP« (H74). Širina crte iznosi 50 cm. Položaj crte na kolniku (udaljenost od ruba ceste s prednošću prolaza) mora biti takav da osigura preglednost raskrižja ili priključka. Dužina površine za zaustavljanje biciklista (H14-3) i pomaknute crte zaustavljanja za bicikliste (H14-4) iznosi najmanje 5 m. Površina za zaustavljanje biciklista (H14-3) izvodi se na semaforiziranim raskrižjima kada se na privozu raskrižju očekuje više od 200 biciklista u vršnom satu.

Odaberite znak