Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni znakovi / Oznake na kolniku i drugim površinama / Biciklistička traka

Značenje

Označava dio površine kolnika namijenjen isključivo za kretanje biciklista. Izvodi se samo kada je osigurana propisana širina prometne trake za vozila, a širina biciklističke trake mora biti ≥ 1 m uz osiguranje minimalne širine zaštitnog pojasa. Biciklistička traka na prometnici s jednosmjernim prometom izvedena u smjeru suprotnom od smjera kretanja motornih vozila, mora biti označena prometnim znakom »biciklistička traka ili staza« (B40).

Odaberite znak