Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni znakovi / Dopunske ploče / Dopunska ploča

Značenje

Označava najveću dopuštenu masu vozila na koju se izričita naredba odnosi.

Odaberite znak