Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Znakovi u prometu

Što se na cesti označava pločom na slici?

<p>
	Što se na cesti označava pločom na slici?</p>
oštar zavoj na cesti
obilazak prometnog otoka na cesti
bočne smetnje na cesti

Informacije

Ploča služi za označavanje oštrog zavoja na cesti (K14) sa smjerom usmjeravanja na desno ili na lijevo. Znak se postavlja na mjestu na kojem počinje oštar zavoj i u samom zavoju.

Odaberi pitanje