Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Znakovi u prometu

Što je vozač dužan učiniti u situaciji kao na slici ako želi voziti u smjeru dopunske zelene svjetleće strelice?

<p class= Što je vozač dužan učiniti u situaciji kao na slici ako želi voziti u smjeru dopunske zelene svjetleće strelice?

">
propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju se uključuje
treba čekati da se na semaforu upali zeleno svjetlo
propustiti pješake koji prelaze preko kolnika

Informacije

Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju se uključuje te propustiti pješake ako se nalaze na kolniku.

Odaberi pitanje