Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Znakovi u prometu

O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici?

<p>
	O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici?</p>
o načinu prestrojavanja vozila
o pružanju ceste s prednošću prolaska
o mogućim smjerovima kretanja na raskrižju

Informacije

Znak "prestrojavanje vozila" (C86) označuje mjesto prestrojavanja na križanju na cestama s više prometnih traka. Simboli na znaku moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanja na njima. Vozač dobiva informaciju o mogućim smjerovima kretanja na raskrižju. Prometni znak obavješćuje vozača o načinu prestojavanja vozila i o mogućim smjerovim kretanja na raskrižju.

Odaberi pitanje