Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Znakovi u prometu

Na što upozoravaju natpisi na kolniku u situaciji prikazanoj na slici?

<p>
	Na što upozoravaju natpisi na kolniku u situaciji prikazanoj na slici?</p>
na blizinu škole
na kretanje uz povećani oprez
na potrebu vožnje većom brzinom

Informacije

Natpisi na kolniku upozoravaju vozača da je u blizini škole i da je dužan usporiti svoje kretanje te se kretati uz povećani oprez kako bi na vrijeme mogao reagirati na iznenadno pretrčavanje djece preko kolnika.

Odaberi pitanje