Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Znakovi u prometu

Na koje poprečne oznake na kolniku nailazite u situaciji prikazanoj na slici?

<p>
	Na koje poprečne oznake na kolniku nailazite u situaciji prikazanoj na slici?</p>
strelice i pune uzdužne crte
crta zaustavljanja
pješački prijelazi

Informacije

Poprečne su oznake: - crta zaustavljanja, - kose crte, - graničnici, - pješački prijelazi, - prijelazi biciklističke staze preko kolnika

Odaberi pitanje