Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Znakovi u prometu

Koji oblik, u pravilu, imaju znakovi obavijesti?

<p>
	Koji oblik, u pravilu, imaju znakovi obavijesti?</p>
broj 1
broj 2
broj 3

Informacije

Znakovi obavijesti imaju oblik kvadrata, pravokutnika ili kruga.

Odaberi pitanje