Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Znakovi u prometu

Koji je raspored prometnih svjetala na semaforu gledajući odozgo prema dolje?

žuto, crveno, zeleno
crveno, zeleno, žuto
crveno, žuto, zeleno

Informacije

Gledajući odozgo prema dolje raspored prometnih svjetala ide crveno, žuto, zeleno.

Odaberi pitanje