Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Znakovi u prometu

Kako se na semaforu može pojaviti žuto svjetlo?

zajedno sa zelenim svjetlom prije pojave crvenog svjetla
zajedno s crvenim svjetlom prije pojave zelenog svjetla
kao samostalno svjetlo

Informacije

ŽUTO svjetlo dolazi prije crvenog svjetla na semaforu, označuje zabranu prolaza, osim za vozila koja se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikoj udaljenosti od prometnog svjetla da se ne mogu na siguran način zaustaviti, a da ne prijeđu taj znak. CRVENO I ŽUTO svjetlo na semaforu označuje skori prestanak zabrane prolaza prije pojave zelenog svjetla. Žuto svjetlo na semaforu može se pojaviti kao samostalno svjetlo i zajedno s crvenim svjetlom prije pojave zelenog svjetla.

Odaberi pitanje