Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Znakovi u prometu

Kako ćete postupiti pri nailasku na prometni znak u situaciji prikazanoj na slici?

<p>
	Kako ćete postupiti pri nailasku na prometni znak u situaciji prikazanoj na slici?</p>
pravodobno se pripremiti na obilaženje pješaka ako prelaze preko kolnika
povećati pozornost i smanjiti brzinu
pravodobno se pripremiti za sigurno zaustavljanje

Informacije

Znak "obilježen pješački prijelaz" (A33) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi obilježen pješački prijelaz. Vozač treba postupno smanjivati brzinu kako bi se mogao na vrijeme zaustaviti ako ugleda pješake koji žele prijeći preko kolnika koristeći pješački prijelaz ili ako je pješak već nepropisno stupio na kolnik prije pješačkog prijelaza. Pješaci često neodgovorno stupaju na kolnik ne koristeći pješački prijelaz koji se nalazi u neposrednoj blizini. Na cesti koja ima obilježene pješačke prijelaze ili posebno izgrađene prijelaze, odnosno prolaze za pješake, pješak je dužan pri prelaženju ceste kretati se tim prijelazima, odnosno prolazima ako oni nisu od njega udaljeni više od 50 m u naselju, odnosno 100 m izvan naselja. Vozač mora povećati pozornost i smanjiti brzinu i pravodobno se pripremiti za sigurno zaustavljanje.

Odaberi pitanje