Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Znakovi u prometu

Kako ćete postupiti pri nailasku na prometni znak na slici?

<p>
	Kako ćete postupiti pri nailasku na prometni znak na slici?</p>
postupno smanjivati brzinu do mjesta prelaska pješaka
obići pješake ako prelaze preko obilježenoga pješačkog prijelaza
propustiti pješake koji prelaze preko obilježenoga pješačkog prijelaza

Informacije

Znak "obilježen pješački prijelaz" (C02) označuje mjesto na cesti na kojem se nalazi obilježen pješački prijelaz. Znak se postavljaja samo neposredno ispred obilježenoga pješačkog prijelaza. Vozač treba postepeno smanjivati brzinu kako bi se mogao na vrijeme zaustaviti ako ugleda pješake koji žele prijeći preko kolnika koristeći pješački prijelaz ili ako je pješak već nepropisno stupio na kolnik prije pješačkog prijelaza. Pješaci često neodgovorno stupaju na kolnik ne koristeći pješački prijelaz koji se nalazi u neposrednoj blizini. Na cesti koja ima obilježene pješačke prijelaze ili posebno izgrađene prijelaze, odnosno prolaze za pješake, pješak je dužan pri prelaženju ceste kretati se tim prijelazima, odnosno prolazima ako oni nisu od njega udaljeni više od 50 m u naselju, odnosno 100 m izvan naselja.

Odaberi pitanje