Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Znakovi u prometu

Kako ćete postupiti kad naiđete na ovaj prometni znak ako pješaci namjeravaju stupiti na kolnik?

<p>
	Kako ćete postupiti kad naiđete na ovaj prometni znak ako pješaci namjeravaju stupiti na kolnik?</p>
pripremiti se za obilaženje pješaka
povećati oprez
pripremiti se na kočenje i zaustavljanje

Informacije

Znak "obilježen pješački prijelaz" (A33) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi obilježen pješački prijelaz. Vozač treba postepeno smanjivati brzinu i povećati oprez kako bi mogao na vrijeme zaustaviti vozlo ako ugleda pješake koji žele prijeći preko kolnika. Isto je tako dužan zaustaviti vozilo ako je pješak već stupio na kolnik prije pješačkog prijelaza. Pješaci često neodgovorno stupaju na kolnik ne koristeći pješački prijelaz koji se nalazi u blizini. Na cesti koja ima obilježene pješačke prijelaze ili posebno izgrađene prijelaze, odnosno prolaze za pješake, pješak je dužan pri prelaženju ceste kretati se tim prijelazima, odnosno prolazima ako oni nisu od njega udaljeni više od 50 m u naselju, odnosno 100 m izvan naselja.

Odaberi pitanje