Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Znakovi u prometu

Kako ćete postupiti kad naiđete na ovaj prometni znak?

<p>
	Kako ćete postupiti kad naiđete na ovaj prometni znak?</p>
što većom brzinom proći pokraj biciklista ako nailaze
povećati pozornost
biti pripravan na zaustavljanje ako biciklisti nailaze

Informacije

Znak "biciklisti na cesti" (A39) označuje blizinu dijela ceste kojim se biciklisti kreću ili blizinu mjesta na kojem biciklisti češće nailaze na cestu s bočne ceste ili biciklističke staze. Vozač mora povećati svoju pozornost i očekivati bicikliste na cesti. Mora biti pripravan na situacije u kojima biciklisti kod izbjegavanja prepreke (slivnik, kamen...) naglo mijenjaju smjer vožnje. Vozač mora biti spreman na zaustavljanje ako nailaze biciklisti.

Odaberi pitanje