Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Znakovi u prometu

Kada vozač smije proći raskrižjem ako je na semaforu upaljeno samostalno žuto svjetlo?

ako misli da će stići u raskrižje prije nego se uključi crveno svjetlo
ako se nalazi na tolikoj udaljenosti od semafora da se ne može na siguran način zaustaviti

Informacije

ŽUTO svjetlo upaljeno samostalno označuje zabranu prolaska, osim za vozila koja se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikoj udaljenosti od prometnog svjetla da se ne mogu na siguran način zaustaviti, a da ne prijeđu taj znak.

Odaberi pitanje