Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Znakovi u prometu

Gdje se na cesti postavljaju prometni znakovi izričitih naredaba?

neposredno na mjestima od kojih počinje obveza pridržavanja naredbe izražene znakom
150 do 250 metara prije mjesta od kojeg počinje obveza pridržavanja naredbe izražene znakom

Informacije

Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja sudionicima u prometu na cesti zabrane, ograničenja i obveze. Znakovi izričitih naredbi postavljaju se neposredno na mjesta na kojima za sudionike u prometu počinje obveza pridržavanja naredbe izražene prometnim znakom. VAŽNO: Znakovi izričitih naredbi moraju se ponovno postaviti nakon svakoga križanja s drugom cestom ako izričita naredba vrijedi i poslije takvog križanja. ZNAKOVI OPASNOSTI se u pravilu postavljaju izvan naselja na udaljenosti 150 do 250 m ispred opasnog mjesta na cesti. Iznimno se mogu, ako tako nalaže situacija opasnosti, postaviti prije ili još dalje od propisane udaljenosti, ali se to tada mora najaviti vozaču. Znakovima opasnosti, koji su postavljeni na udaljenosti manjoj od 150 m ili većoj od 250 m, moraju biti pridružene i dopunske ploče na kojima se označuje udaljenost od opasnog mjesta zbog kojeg se ti znakovi postavljaju.

Odaberi pitanje