Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Znakovi u prometu

Čemu služi dvostruka kombinirana crta na kolniku u situaciji prikazanoj na slici?

<p>
	Čemu služi dvostruka kombinirana crta na kolniku u situaciji prikazanoj na slici?</p>
za dopuštanje pretjecanja samo u jednom smjeru
za dopuštanje pretjecanja u oba smjera
za zabranu pretjecanja u oba smjera

Informacije

Dvostruka razdjelna crta može biti dvostruka puna, dvostruka isprekidana i dvostruka kombinirana. Dvostruka kombinirana crta služi za razdvajanje prometnih traka na mjestima na kojima su uvjeti preglednosti takvi da dopuštaju pretjecanje samo u jednom smjeru kretanja.

Odaberi pitanje