Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Vožnja u posebnim uvjetima

S kojim opasnostima morate računati u situaciji prikazanoj na slici?

<p>
	S kojim opasnostima morate računati u situaciji prikazanoj na slici?</p>
s povećanom opasnošću od zanošenja
sa skraćivanjem zaustavnog puta
s dolaskom vozila iz suprotnog smjera

Informacije

U trenucima kada pada snijeg vozači se nalaze u uvjetima smanjene vidljivosti pa su dužni prilagoditi brzinu kretanja vozila. Na kolniku prekrivenim snijegom produžuje se put kočenja za barem četiri puta, a ako je na kolniku poledica, put kočenja se produžuje za barem osam puta. Opasnosti po snijegu: 1) sklizak kolnik, 2) dulji put kočenja, 3) moguće zanošenje i klizanje vozila što vodi slijetanju vozila s kolnika, 4) smanjena vidljivost kada pada snijeg Kada dolazi vozilo iz suprotnog smjera, vozač mora smanjiti brzinu kretanja kako bi osigurao sigurnije mimoilažanje vozila.

Odaberi pitanje