Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Vožnja u posebnim uvjetima

Na koju brzinu ukazuje prometni znak na slici?

<p>
	Na koju brzinu ukazuje prometni znak na slici?</p>
na brzinu koja se preporučuje
na ograničenje brzine
na najmanju dopuštenu brzinu

Informacije

Prometni znak (B44) "najmanja dopuštena brzina" na slici označuje cestu ili dio ceste na kojoj se vozila u normalnim uvjetima moraju kretati najmanjom brzinom koja je označena na znaku (km/h).

Odaberi pitanje