Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Vožnja u posebnim uvjetima

Koji se sudionici u prometu u pravilu slabo uočavaju noću?

pješaci
neosvijetljeni biciklisti
vozači teretnih automobila

Informacije

Prilikom vožnje noću treba uzeti u obzir da ćemo na djelovima koji su slabo osvijetljeni ili koji nemaju rasvjete teže uočiti ugroženije sudionike u prometu kao što su pješaci i biciklisti. Vozač bicikla koji se kreće kolnikom na javnoj cesti dužan je noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označen reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom i propisanom rasvjetom bicikla. Pješak, koji se kreće kolnikom, dužan je noću, a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, biti označen nekim izvorom svjetlosti ili reflektirajućom materijom. Većina se biciklista i pješaka ipak ne pridržavaju zakonskih tih odredbi, pa zato moramo prilagoditi brzinu kretanja.

Odaberi pitanje