Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Vožnja u posebnim uvjetima

Koje opasnosti su moguće u situaciji prikazanoj na slici?

<p>
	Koje opasnosti su moguće u situaciji prikazanoj na slici?</p>
moguće je zanošenje ili klizanje vozila
moguće je produljenje vremena reagiranja
moguće je slijetanje vozilom s kolnika

Informacije

U trenucima kada pada snijeg vozači se nalaze u uvjetima smanjene vidljivosti pa su dužni prilagoditi brzinu kretanja vozila. Na kolniku prekrivenim snijegom produžuje se put kočenja za barem četiri puta, a ako je na kolniku poledica, put kočenja se produžuje za barem osam puta. Opasnosti po snijegu: 1) sklizak kolnik, 2) dulji put kočenja, 3) moguće zanošenje i klizanje vozila što vodi slijetanju vozila s kolnika, 4) smanjena vidljivost kada pada snijeg

Odaberi pitanje