Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Vožnja u posebnim uvjetima

Koje opasnosti pri mimoilaženju mogu nastati u ovoj situaciji?

<p>
	Koje opasnosti pri mimoilaženju mogu nastati u ovoj situaciji?</p>
nalet na pješake
nalet na bicikliste
pravodobno uočavanje pješaka

Informacije

U situaciji prikazanoj na slici treba voditi računa da može doći do naleta na pješake ili bicikliste.

Odaberi pitanje