Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Vožnja izvan naselja

Smijete li pretjecati u situaciji prikazanoj na slici?

<p>
	Smijete li pretjecati u situaciji prikazanoj na slici?</p>
ne, jer nailaze vozila iz suprotnog smjera
da, jer je dobra vidljivost
da, jer je isprekidana crta na kolniku

Informacije

U situaciji na slici ne smijemo započeti pretjecati jer nailaze vozila iz suprotnog smjera.

Odaberi pitanje