Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Vožnja izvan naselja

Prema čemu ćete prilagoditi brzinu vožnje prije ulaska u zavoj?

<p>
	Prema čemu ćete prilagoditi brzinu vožnje prije ulaska u zavoj?</p>
prema polumjeru zavoja i poprečnom nagibu kolnika
prema vrsti i stanju kolnika
prema tlaku zraka u gumama

Informacije

Prilagodba brzine vožnje prije ulaska u zavoj ovisi o: 1. polumjeru zavoja i poprečnom nagibu kolnika, 2. brzini vožnje, 3. preglednosti, 4. vrsti i stanju guma, 5. vrsti i stanju kolnika

Odaberi pitanje