Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Vožnja izvan naselja

Koliki, u pravilu, treba biti razmak između vozila u vožnji cestom izvan naselja?

<p>
	Koliki, u pravilu, treba biti razmak između vozila u vožnji cestom izvan naselja?</p>
jednak najmanje duljini zaustavnog puta
jednak duljini zaustavnog puta, uvećan za sigurnosni razmak pri zaustavljanju
jednak dvostrukoj duljini vozila

Informacije

Vozač je dužan držati potreban razmak kad se kreće iza drugog vozila tako da ne ugrožava sigurnost prometa. Potreban razmak predstavlja duljinu zaustavnog puta uvećanu za sigurnosni razmak pri zaustavljanju.

Odaberi pitanje