Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Vožnja izvan naselja

Koliki razmak ste dužni držati dok vozite iza drugog vozila?

<p>
	Koliki razmak ste dužni držati dok vozite iza drugog vozila?</p>
razmak koji je jednak putu kočenja
potreban razmak, tako da ne ugrožavate sigurnost prometa
minimalan razmak, tako da možete brzo reagirati

Informacije

Vozač je dužan držati potreban razmak kad se kreće iza drugog vozila tako da ne ugrožava sigurnost prometa.

Odaberi pitanje