Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Vožnja izvan naselja

Kako ćete postupiti u situaciji prikazanoj na slici?

<p>
	Kako ćete postupiti u situaciji prikazanoj na slici?</p>
očekivati kolonu vozila ispred
prilagoditi brzinu i razmak vozilima u koloni
promijeniti prometnu traku i nastaviti vožnju

Informacije

U situaciji prikazanoj na slici očekivat ću kolonu vozila, prilagodit ću brzinu i razmak vozilima u koloni.

Odaberi pitanje