Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Vozilo u funkciji sigurnosti prometa

Što označuje žaruljica na instumentnoj ploči sa simbolom prikazanim na slici?

<p>
	Što označuje žaruljica na instumentnoj ploči sa simbolom prikazanim na slici?</p>
aktiviran sustav ABS
uključeni svi pokazivači smjera
aktivirana parkirna kočnica

Informacije

Uloga je parkirne kočnice osigurati vozilo u zakočenom položaju odgovarajućim mehaničkim uređajem. Žaruljica signalizira da je aktivirana parkirna kočnica.;

Odaberi pitanje