Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Vozilo u funkciji sigurnosti prometa

Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom prikazanim na slici?

<p>
	Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom prikazanim na slici?</p>
korištenje sigurnosnog pojasa
upaljeni svi pokazivači smjera
punjenje akumulatora

Informacije

Žaruljica na instrumentnoj ploči označava korištenje pojasa. Pojas u vozilu koristimo kako bi vozač i putnici u slučaju sudara ostali u sjedalu (vozilu) ili da ne bi udarali u dijelove vozila kod ntenzivnog kočenja.

Odaberi pitanje