Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Vozilo u funkciji sigurnosti prometa

Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom prikazanim na slici?

<p>
	Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom prikazanim na slici?</p>
rezervu goriva
grešku u radu motora
predgrijavanje dizelskog motora

Informacije

Žaruljica na instrumentnoj ploči predstavlja indikator predgrijavanja dizelskog motora.

Odaberi pitanje