Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Vozilo u funkciji sigurnosti prometa

Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom  na slici?

<p>
	Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom  na slici?</p>
temperaturu rashladne tekućine
tlak motornog ulja
punjenje akumulatora

Informacije

Uključivanje kontrolnih žaruljica crvene boje zahtjeva od vozača brzo reagiranje i prestanak vožnje. U pravilu treba kontaktirati ovlašteni servis ili pomoć na cesti. Kontrolna svjetiljka na slici je indikacija problema sa tlakom motornog ulja.

Odaberi pitanje