Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Vozilo u funkciji sigurnosti prometa

Koliko metara ceste mora osvijetliti svjetlosni snop svjetala za maglu?

najviše 35 metara ceste
najviše 55 metara ceste
najviše 100 metara ceste

Informacije

Duljina svjetlosnog snopa svjetala za maglu iznosi najviše 35 m.

Odaberi pitanje