Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Vozilo u funkciji sigurnosti prometa

Koliko metara ceste mora osvijetliti svjetlosni snop dugog svjetla ispred vozila noću? 

najmanje 40, a najviše 80 metara
najmanje 100 metara
najviše 80 metara

Informacije

Svjetlosni snop dugug svjetla mora osvijetliti cestu najmanje 100 m ispred vozila noću.

Odaberi pitanje