Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Vozilo u funkciji sigurnosti prometa

Koliki mora biti tlak u gumama?

prema propisanim uputama proizvođača vozila
prema propisanim oznakama za brzinu vozila
prema propisanim oznakama za nosivost vozila

Informacije

Tlak u gumama podešava se prema propisanim uputama proizvođača vozila. Upute za propisani tlak guma često se nalaze na poklopcu spremnika goriva.

Odaberi pitanje