Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Vozilo u funkciji sigurnosti prometa

Kolika je najmanja dopuštena dubina utora guma?

4 mm
2 mm
1,6 mm

Informacije

Najmanja dopuštena dubina utora guma je 1,6 mm.

Odaberi pitanje