Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Vozilo u funkciji sigurnosti prometa

Kada se vuča obavlja pomoću užeta, koliki mora biti razmak između vučnog i vučenog vozila?

manje od tri metra
tri do pet metara
više od pet metara

Informacije

.Razmak između vučnog i vučenog vozila, ako se vuče užetom, mora iznositi od tri do pet metara.

Odaberi pitanje