Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni propisi i pravila / Vozilo u funkciji sigurnosti prometa

Kada se neispravno vozilo smije vući drugim vozilom autocestom?

ako je plaćena cestarina za oba vozila
ako je neispravnost nastala na autocesti
ako je neispravnost nastala izvan autoceste

Informacije

Na autocestu ne smije se uključiti motorno vozilo koje vuče drugo vozilo, a koje se zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo kretati. Iznimno, vuča vozila dopuštena je autocestom ako je razlog za vuču nastao za vrijeme kretanja vozila po autocesti, ali samo krajnjom desnom prometnom trakom do prve priključne ceste kojom se vučeno vozilo može isključiti iz prometa na autocesti.

Odaberi pitanje